Slovlift

Projekčný katalóg - nákladné výťahy

Projekčný katalóg obsahuje iba základný rozsah nami dodávaných zdvíhacích zariadení v štandatrnom prevedení, ktoré garantujú projektantovi splnenie všetkých platných noriem a bezproblémové schválenie zdvíhacieho zariadenia. Projekčný katalóg je teda iba výňatkom z kompletného výrobného sortimentu spoločnosti a našim zákazníkom sme schopní zabezpečiť aj neštandartné riešenia nezahrnuté v tomto katalógu. V prípade, že tu nenájdete požadované technické riešenie, alebo potrebujete zmenu technických parametrov alebo rozmerov oproti vzorovému projektu, kontaktujte prosím naše obchodné oddelenie.

Všeobecné požiadavky pri projekcii výťahov                              


 

Projekčný katalóg - nákladné výťahy

NÁKLADNÉ AUTO-VÝŤAHY HYDRAULICKÉ
s automatickými dverami, strojovňa vedľa šachty
NÁKLADNÉ VÝŤAHY HYDRAULICKÉ
s mechanickými dverami s povolenou dopravou osôb
NÁKLADNÉ VÝŤAHY HYDRAULICKÉ
s mechanickými dverami so zakázanou dopravou osôb 
NÁKLADNÉ VÝŤAHY TRAKČNÉ
s mechanickými dverami s povolenou dopravou osôb
NÁKLADNÉ VÝŤAHY TRAKČNÉ
s mechanickými dverami so zakázanou dopravou osôb
MALÉ NÁKLADNÉ VÝŤAHY 
bubnové, strojovňa nad šachtou