Slovlift

Kontakt

 
 

SLOV lift spol. s r.o.
výťahy, plošiny, parkovacie systémy
Na Grbe 55, 841 07 Bratislava

tel.:  +421-2-6477 4694, +421-2-6477 4678, +421-2-6453 6469
fax:  +421-2-6477 4678, e-mail:
slovlift@slovlift.sk

IČO: 35752602 / DIČ: 2020220554 / IČ DPH: SK 2020220554 / Zapísaný v OR OS BA I, oddiel Sro, vložka č. 17863/B