Slovlift

Výmena existujúceho výťahu

Výmena existujúceho výťahu bez nutnosti búrania
a stavebných úprav !!!


Kompletná výmena výťahu takzvaným suchým procesom poskytuje tieto výhody:

- Vymeníme Váš existujúci výťah bez nutnosti vybúrať existujúce zárubne výťahových dverí.
- Nie je potrebné zväčšenie priehlbne výťahovej šachty a ani zvýšenie horného prejazdu výťahu.
- Žiadne betónovanie!
- Žiadne vybúravanie zárubní!
- Minimum prachu v spoločných priestoroch!
- Obloženie pôvodnych starých a škaredých zárubní antikorovým plechom tak, že tvoria estetickú súčasť nového výťahu!
- Výrazné zníženie hlučnosti výťahu.
- Zväčšenie rozmerov výťahovej kabíny!
- Zvýšenie nosnosti výťahu!
- Zvýšenie rýchlosti výťahu!
- Zachovanie šírky existujúcich dverí!
- Nahradenie mechanických dverí modernými automatickými dverami rovnakej šírky ako pôvodné krídľové dvere! Úplná eliminácia hluku spôsobeného trieskaním starých dverí a búchaním elektromagnetu dverí.
- Zvýšenie komfortu jazdy pomocou plynulej frekvenčnej regulácie výťahového stroja, ktorá zabezpečí luxusný plynylý rozbeh a spomalenie výťahu!
- Úspora elektrickej energie pomocou VVVF regulácie stroja!
- Zvýšenie bezpečnosti výťahu dodaním moderného výťahu spĺňajúceho najnovšie prísne bezpečnostné normy!
- Umožnenie privolania pomoci priamo z kabíny výťahu!
 

Vzhľad výťahu pred rekonštrukciou
Vzhľad výťahu po rekonštrukcii