Slovlift

Ďalšie služby

Modernizácia existujúcej výťahovej kabíny
a ostatných častí výťahu !!!


Vykonávame čiastkové ale aj komplexné modernizácie starých výťahov!

Vykonáme modenizáciu výťahu podľa Vašich predstáv v rozsahu podľa Vašich finančných možností! Práce je možné vykonávať aj postupne, tak aby ste boli schopní postupne nazbierať finančné prostriedky na tieto práce vo fonde opráv.
V prípade záujmu je možné aj poskytnutie dodávateľského úveru na vykonanú modernizáciu alebo rekonštrukciu alebo sa aj dohodnúť na sprátkovom kalendári.


Váš výťah je možné skrášľovať a modernizovať v rámci nasledujúcich celkoch:

- Obklad existujúcej kabíny vysokotlakým laminátom MAX v imitáciach drevo, mramor a podobne, výmena rohových lýšt a okopových plechov za antikorové alebo komaxitové, doplnenie zrkadla do kabíny, doplnenie madiel do kabíny, výmena stropu a stropného osvetlenia v rôznych prevedeniach, výmena podlahovej krytiny za vysokokvalitnú krytinu ALTRO, ktroá je odolná voči prešliapaniu.
- Kompelná výmena strarej výťahovej kabíny za ľubovolnú novú kabínu z našej ponuky.
- Výmena riadenia výťahu.
- Doplnenie frekvenčnej regulácie rozbehu a spomalenia.
- Výmena elektroinštalácie výťahu.
- Výmena privolávačov a kabínového ovládača za moderné tlačidlá v úprave Antivandal alebo za elegantné veľkoplošné tlačítka.
- Výmena výťahového stroja a jeho rámu pre zabezpečenie odhlučnenia výťahového stroja.
- Čiastkové a komplexné repasácie existujúcich výťahových strojov a ich elektromotorov, kladiek a prevodoviek.
- Odstránenie nedostatkov výťahu s ohľadom na nové normy.
- Doplnenie kabínových dverí.
- Výmenu šachtových dverí.
- Doplnenie váženia kabíny.
- Skupinové prepojenie výťahov a blokovanie súčasného privolania viacerých výťahov do rovnakej stanice.
- Blokovanie používania výťahu nepovolaným osobám pomocou montáže blokovania formov dotykových kľúčov alebo pomocov bezdotykových kariet.
- Sledovanie využívania výťahu aj v reálnom čase tzv. on-line.
- Prepojenie výťahovej kabíny so stálou servisnou službou pomocou lokálneho intercomu, telefónnou linkou, alebo pomocou GSM siete.
- Doplnenie hudby do kabíny (reproduktor rádia v kabíne).
- Doplnenie olejových samomazníc vodítok kabíny a protiváhy pre zabránenie znečisťovania výťahových dverí vazelínou odpadávajúcou z výťahu.
- Doplnenie záložného núdzového osvetlenia kabíny schopného napájať aj sirénku núdzového volania pri výpadku elektrickej energie.
 

Vzhľad výťahu pred rekonštrukciou
Vzhľad výťahu po rekonštrukcii