Slovlift

Osobné výťahy – projekčný katalóg

Projekčný katalóg obsahuje iba základný rozsah nami dodávaných zdvíhacích zariadení v štandatrnom prevedení, ktoré garantujú projektantovi splnenie všetkých platných noriem a bezproblémové schválenie zdvíhacieho zariadenia. Projekčný katalóg je teda iba výňatkom z kompletného výrobného sortimentu spoločnosti a našim zákazníkom sme schopní zabezpečiť aj neštandartné riešenia nezahrnuté v tomto katalógu. V prípade, že tu nenájdete požadované technické riešenie, alebo potrebujete zmenu technických parametrov alebo rozmerov oproti vzorovému projektu, kontaktujte prosím naše obchodné oddelenie.

Všeobecné požiadavky pri projekcii výťahov                              


  

Projekčný katalóg - osobné výťahy

OSOBNÉ VÝŤAHY HYDRAULICKÉ
s automatickými dverami, strojovňa vedľa šachty
OSOBNÉ VÝŤAHY HYDRAULICKÉ
s automatickými dverami, bez strojovne
OSOBNÉ VÝŤAHY HYDRAULICKÉ
s mechanickými dverami, strojovňa vedľa šachty
OSOBNÉ VÝŤAHY HYDRAULICKÉ
s mechanickými dverami, bez strojovne 

OSOBNÉ VÝŤAHY HYDRAULICKÉ - DOMUSlift
do rodinných domov, bez priehlbne a bez strojovne 

OSOBNÉ VÝŤAHY TRAKČNÉ
s automatickými dverami, strojovňa nad šachtou

OSOBNÉ VÝŤAHY TRAKČNÉ
s automatickými dverami, strojovňa vedľa šachty
OSOBNÉ VÝŤAHY TRAKČNÉ
s automatickými dverami, bez strojovne
OSOBNÉ VÝŤAHY TRAKČNÉ
s mechanickými dverami, strojovňa nad šachtou
OSOBNÉ VÝŤAHY TRAKČNÉ
s mechanickými dverami, strojovňa vedľa šachty
OSOBNÉ VÝŤAHY TRAKČNÉ
s mechanickými dverami, bez strojovne