Slovlift

Projekčný katalóg - parkovacie systémy

Projekčný katalóg obsahuje iba základný rozsah nami dodávaných zdvíhacích zariadení v štandatrnom prevedení, ktoré garantujú projektantovi splnenie všetkých platných noriem a bezproblémové schválenie zdvíhacieho zariadenia. Projekčný katalóg je teda iba výňatkom z kompletného výrobného sortimentu spoločnosti a našim zákazníkom sme schopní zabezpečiť aj neštandartné riešenia nezahrnuté v tomto katalógu. V prípade, že tu nenájdete požadované technické riešenie, alebo potrebujete zmenu technických parametrov alebo rozmerov oproti vzorovému projektu, kontaktujte prosím naše obchodné oddelenie.

Všeobecné požiadavky pri projekcii výťahov                              


     

Projekčný katalóg - parkovacie systémy

AUTOMOBILOVÉ PARKOVACIE SYSTÉMY
hydraulické, pre parkovanie dvoch alebo štyroch automobilov
AUTOMOBILOVÉ PARKOVACIE SYSTÉMY
automatizované -  veľkokapacitné
AUTOMOBILOVÉ PARKOVACIE SYSTÉMY
otočné bezpriehlbňové, pre parkovanie dvoch automobilov