Slovlift

Plošiny – projekčný katalóg

Projekčný katalóg obsahuje iba základný rozsah nami dodávaných zdvíhacích zariadení v štandatrnom prevedení, ktoré garantujú projektantovi splnenie všetkých platných noriem a bezproblémové schválenie zdvíhacieho zariadenia. Projekčný katalóg je teda iba výňatkom z kompletného výrobného sortimentu spoločnosti a našim zákazníkom sme schopní zabezpečiť aj neštandartné riešenia nezahrnuté v tomto katalógu. V prípade, že tu nenájdete požadované technické riešenie, alebo potrebujete zmenu technických parametrov alebo rozmerov oproti vzorovému projektu, kontaktujte prosím naše obchodné oddelenie.

Všeobecné požiadavky pri projekcii výťahov                              


  

Projekčný katalóg - plošiny

NÁKLADNÉ NOŽNICOVÉ ZDVÍHACIE PLOŠINY
hydraulické, so zakázanou prepravou osôb
OSOBNÉ NOŽNICOVÉ ZDVÍHACIE PLOŠINY
hydraulické, pre vertikálnu dopravu osôb so zníženou pohyblivosťou
OSOBNÉ SCHODIŠŤOVÉ ZDVÍHACIE PLOŠINY
pre dopravu osôb so zníženou pohyblivosťou pre točivé aj netočivé schodištia