Slovlift

Výťahy, plošiny, parkovacie systémy


Spoločnosť SLOVLIFT s.r.o. bola založená  v roku  1998  ako  samostatný  slovenský  výrobca výťahov s pôsobnosťou pre celé Slovensko.

Nosnou činnosťou spoločnosti bola dodávka nových výťahov a rekonštrukcia existujúcich. Prvotnými klientami boli menšie výťahárske spoločnosti, ktroré si nás objednávali na rekoštrukcie a výmeny výťahov, ktoré sami servisovali. Postupom času sa expanziou spoločnosti pomer zákazníkov zmenil a v súčasnom období je gro obratu spoločnosti tvorené dodávkami nových výťahov pre stavebné spoločnosti a cieľových zákazníkov. Naďalej samozrejme vykonávame aj modernizácie, stredné a generálne opravy pre menšie servisné výťahárske spoločnosti.

Ako reakciu na tlak trhu sa rozvinula aj servisná činnosť na vlastných dodaných výťahoch ale aj na existujúcom bytovom a administratívnom fonde. Na území Bratislavy a v okolí zabezpečujeme výkon servisu vlastnými kapacitami. Pre vzdialenejších klientov je záručný a pozáručný servis na vyhradených zdvíhacích zariadeniach poskytovaný prostredníctvom siete partnerských servisných výťahárských spoločností, ktoré sú zaškolené na výkon autorizovaného servisu na zariadeniach z produkcie SLOV lift-u.

Produktová škála sa plynulo sprispôsobuje požiadavkám trhu a je nepretržite rozširovaná podľa potrieb trhu tak, aby sme našim klientom poskytovali kompletnú starostlivosť a celú škálu zdvíhacích zariadeniach. V posledných rokoch sa výrobný sortiment rozšíril aj o špeciálne zdvíhacie zariadenia ako sú:
Zdvíhacie zariadenia zabezpečujúce bezbariérovú dopravu osôb (vertikálne a šikmé schodiskové plošiny), Priemyselné hydraulické zdvíhacie nožnicové plošiny slúžiace na zdvíhanie materiálu,
Hydraulické parkovacie systémy,
Automatizované automobilové parkovacie systémy.

Program spoločnosti:


Dodávky a montáž výťahov:
·  hydraulické osobné a nákladné výťahy
· trakčné osobné a nákladné výťahy
· auto-výťahy
· bubnové malé nákladné výťahy
· výťahy pre vyhradené užívanie
· výťahy bez strojovne
· výťahy do rodinných domov bez priehlbne a strojovne
· výťahy atypických tvarov a prevedení


Dodávky a montáž montovaných výťahových šácht:
· antikorové s presklením
· oceľové s nástrekom a presklením
· oceľové s plechovým opláštením
· oceľové s cetrisovým opláštením

Ďalšie zdvíhacie zariadenia:
· zdvíhacie plošiny na materiál
· plošiny pre dopravu telesne postihnutých
· schodiskové plošiny a pojazdné kreslá na dopravu telesne postihnutých
· automobilové parkovacie systémy

Servisná a podporná činnosť:
· záručný a pozáručný servis výťahov a plošín
· rekonštrukcie starších výťahov
· stredné a generálne opravy starších výťahov 
· estetické úpravy a renovácie výťahov 
· výroba a distribúcia výťahových komponentov 
· projekčná činnosť a poradenstvo